000 01323nam a2200313Ia 4500
999 _c693314
_d693313
001 on1046659498
003 OCoLC
005 20201215173220.0
007 ta
008 180731s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786162603518
020 _a6162603512
035 _a(OCoLC)1046659498
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT4692
_b.ร22 2561
100 0 _6880-01
_aรชฏ เจริญฉ่ำ,
_d2482-
_9374753
245 1 0 _6880-02
_aเทคนิคการซักความให้ชนะคดี /
_cโดย รชฏ เจริญฉ่ำ.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
_c2561 [2018]
300 _a184 หน้า.
650 4 _6880-04
_aการซักถามพยาน
_zไทย.
_9721968
650 4 _6880-05
_aพยานบุคคล
_zไทย.
_9380616
880 0 _6100-01
_aRachot Čharœ̄ncham,
_d1939-
880 1 0 _6245-02
_aThēknik kānsakkhwām hai chana khadī /
_cdōi Rachot Čharœ̄ncham.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bHānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-04
_aExamination of witnesses
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aWitnesses
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_07
997 _aVB
_gV
_kPR