000 03112cam a2200409Ia 4500
999 _c696596
_d696595
001 ocn858539353
003 OCoLC
005 20210330084216.0
007 ta
008 181026s2009 th a 000 0 tha d
020 _a9789743006005
020 _a9743006001
035 _a(OCoLC)858539353
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
090 _aDOC 2009 696596
245 0 0 _6880-01
_aจักสานทองเหลือง /
_cศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aพระนครศรีอยุธยา :
_bศูนย์,
_c2552 [2009]
300 _a40 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
490 1 _6880-04
_aศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ;
_vเอกสารหมายเลข 25
505 0 _aประวัติความเป็นมา -- ส่วนประกอบของวัตถุดิบ -- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ -- การได้มาของวัตถุดิบ -- การจัดการวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ -- การทำลวดเกลียว -- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต -- กระบวนการผลิต กล่องใส่นามบัตรทองเหลือง -- กระบวนการผลิต กระเช้าทองเหลือง -- กระบวนการผลิต พานหวีทองเหลือง -- การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ -- เทคนิคการผลิต.
650 4 _6880-05
_aเครื่องจักสาน
_zไทย.
_9664277
650 4 _6880-06
_aงานทองเหลือง
_zไทย.
_9791644
710 0 _6880-07
_aศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.
_9582869
830 0 _6880-08
_aศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ;
_vเอกสารหมายเลข 25.
880 0 0 _6245-01
_aČhaksān thō̜nglư̄ang /
_cSūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt (ʻOngkān Mahāchon).
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aPhra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā :
_bSūn,
_c2552 [2009]
880 1 _6490-04
_aSūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt ;
_vʻēkkasān māilēk 25
880 4 _6650-05
_aWickworker
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aBrasswork
_zThailand.
880 2 _6710-07
_aSūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt (Thailand)
880 0 _6830-08
_aSūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt ;
_vʻēkkasān māilēk 25.
942 _2local
_cDOC
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aKS
_kIM