000 02051cam a2200385Ma 4500
999 _c700542
_d700541
001 ocn951680986
003 OCoLC
005 20200402122134.0
007 ta
008 190314s1994 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)951680986
040 _aKASET
_btha
_cKASET
_dTULIB
050 _aML410.อ8
_bก63 2537
245 0 0 _6880-01
_a84 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน /
_cบรรณาธิการ อำนวย จั่นเงิน.
246 1 _6880-02
_aแปดสิบสี่ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,
_c2537 [1994]
300 _a154 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
600 0 4 _6880-04
_aเอื้อ สุนทรสนาน,
_d2453-2524.
_962351
650 4 _6880-05
_aนักดนตรี
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_925328
650 4 _6880-06
_aคีตกวี
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_995958
700 0 _6880-07
_aอำนวย จั่นเงิน.
_9210280
710 0 _6880-08
_aสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
_910383
880 0 0 _6245-01
_a84 pī Khrū ʻƯ̄a Sunthō̜nsanān /
_cbannāthikān ʻAmnūai Čhanngœ̄n.
880 1 _6246-02
_aPǣtsip sī pī Khrū ʻƯ̄a Sunthō̜nsanān
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt,
_c2537 [1994]
880 0 4 _6600-04
_aEe-ah Sunthornsanan,
_d1910-1981.
880 4 _6650-05
_aMusicians
_zThailand
_xBiography.
880 4 _6650-06
_aComposers
_zThailand
_xBiography.
880 0 _6700-07
_aʻAmnūai Čhanngœ̄n.
880 1 _6710-08
_aThailand.
_bSamnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM