000 02415nam a2200433Ia 4500
999 _c704543
_d704542
001 on1112205913
003 OCoLC
005 20190904140017.0
007 ta
008 190815s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786162105470
020 _a6162105474
035 _a(OCoLC)1112205913
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aHG4621
_b.ช63 2561
100 1 _6880-01
_aชาน, โรนัลด์ ดับเบิลยู.
_9665007
245 1 0 _6880-02
_aคู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า =
_bThe value investors : lessons from the world's top fund managers /
_cRonald W. Chan ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล แปล.
246 1 1 _aValue investors :
_blessons from the world's top fund managers
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bเกรท ไอเดีย,
_c2561 [2018]
300 _a431 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aปี 2555 ใช้ชื่อ: บทเรียนจากสุดยอดนักลงทุนผู้กำชะตากองทุนของโลก.
650 4 _6880-05
_aที่ปรึกษาการลงทุน.
_9611190
650 4 _6880-06
_aนักวางแผนการเงิน.
_9611188
650 4 _6880-07
_aการลงทุน.
_918920
700 0 _6880-08
_aสมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
_9414418
740 0 _6880-09
_aบทเรียนจากสุดยอดนักลงทุนผู้กำชะตากองทุนของโลก.
880 1 _6100-01
_aChan, Ronald W.
880 1 0 _6245-02
_aKhūmư̄ naklongthun hun khunkhā =
_bThe value investors : lessons from the world's top fund managers /
_cRonald W. Chan ; Sompong Suwančhitkun plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bKrēt ʻAidīa,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aInvestment advisors.
880 4 _6650-06
_aFinancial planners.
880 4 _6650-07
_aInvestments.
880 0 _6700-08
_aSompong Suwančhitkun.
880 0 _6740-09
_aBotrīan čhāk sutyō̜t naklongthun phūkam chatā kō̜ngthun khō̜ng lōk.
942 _2lcc
_cGB
_01
997 _aVB
_kPR