000 02158cam a2200361Ia 4500
999 _c704931
_d704930
001 on1113860621
003 OCoLC
005 20210611110155.0
007 ta
008 190826s2019 th a 000 0 tha d
020 _a9786164855106
020 _a6164855101
035 _a(OCoLC)1113860621
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT1630
_b.ว263 2562
100 0 _6880-01
_aวชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.
_9775772
245 1 0 _6880-02
_aทนายใหม่ไปศาล :
_b(คู่มือว่าความ) ฉบับใช้ทำมาหากิน : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง /
_cวชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์ (น้าออด).
246 1 0 _6880-03
_aแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง
246 1 4 _6880-04
_aทนายใหม่ไปศาล คู่มือว่าความ ฉบับทันสมัย
250 _6880-05
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-06
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด,
_c2562 [2019]
300 _a560 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-07
_aทนายความ
_xคู่มือ.
_91538
880 0 _6100-01
_aWachirawit ʻItsaranusō̜n.
880 1 0 _6245-02
_aThanāi mai pai sān :
_b(khūmư̄ wākhwām) chabap chai tammahagin : nǣothāng patibat nai kāndamnœ̄n khadī nai sān dūai tonʻēng /
_cWachirawit ʻItsaranusō̜n (Nā ʻŌ̜t).
880 1 0 _6246-03
_aNǣothāng patibat nai kāndamnœ̄n khadī nai sān dūai tonʻēng
880 1 4 _6246-04
_aThanāi mai pai sān khūmư̄ wākhwām chabap thansamai
880 _6250-05
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-06
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Sō̜. ʻĒchīa Phrēt (1989) Čhamkat,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-07
_aLawyers
_xHandbooks, manuals, etc.
942 _2lcc
_cGB
_033
997 _aVB
_kPR