000 01780cam a2200409Ia 4500
001 on1121576969
003 OCoLC
005 20210528082402.0
007 ta
008 191003s2019 th a 000 0 tha d
020 _a9786160445776
020 _a6160445774
035 _a(OCoLC)1121576969
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
060 _aWT155
_b.ท626 2562
100 1 _6880-01
_aทะกะฮะชิ, ยุอิโกะ.
_9803262
245 1 0 _6880-02
_aสมองเสื่อมดูแลได้ /
_cYuiko Takahashi เรื่องและภาพประกอบ ; จิตรลดา มีเสมา แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bนานมีบุ๊คส์,
_c2562 [2019]
300 _a240 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Manga ninchisho taishi remo sanjo.
650 4 _6880-05
_aโรคสมองเสื่อมวัยชรา.
_9310063
650 4 _6880-06
_aโรคอัลไซเมอร์.
_9427691
700 0 _6880-07
_aจิตรลดา มีเสมา.
_9803257
740 0 _aManga ninchisho taishi remo sanjo.
880 1 _6100-01
_aTakahashi, Yuiko.
880 1 0 _6245-02
_aSamō̜ngsư̄am dūlǣ dai /
_cYuiko Takahashi rư̄ang læ phāpprakō̜p ; Čhitladā Mīsēmā plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bNānmī Buk,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-05
_aDementia, Senile.
880 4 _6650-06
_aAlzheimer disease.
880 0 _6700-07
_aČhitladā Mīsēmā.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ
_gJJ, V
999 _c705936
_d705935