000 01912cam a2200409Mi 4500
001 on1099200868
003 OCoLC
005 20220204170654.0
007 ta
008 191105r20182008th 000 1 tha d
020 _a9789740916574
020 _a9740916570
035 _a(OCoLC)1099200868
090 _aนว
_b.ม744บ64พ62 2561
100 1 _6880-01
_aเมลวิลล์, เฮอร์แมน,
_966354
_dค.ศ. 1819-1891.
245 1 0 _6880-02
_aบาร์เทิลบี /
_cเฮอร์แมน เมลวิลล์ ; [พัจนภา เปี่ยมศิลปกุลชร แปล].
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสมมติ,
_c2561 [2018]
300 _a125 หน้า.
490 1 _6880-05
_aวรรณกรรมในวงเล็บ ;
_vลำดับที่ 1
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2551.
500 _aแปลจาก: Bartleby, the scrivener.
700 0 _6880-06
_aพัจนภา เปี่ยมศิลปกุลชร.
_9804424
740 0 _aBartleby, the scrivener.
830 0 _6880-07
_aวรรณกรรมในวงเล็บ ;
_vลำดับที่ 1.
_9584837
880 1 _6100-01
_aMelville, Herman,
_d1819-1891
880 1 0 _6245-02
_aBāthœ̄nbī /
_cHœ̄mǣn Mēnwin ; [Phatnaphā Pīamsinlapakunchō̜n plǣ].
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSommut,
_c2561 [2018]
880 1 _6490-05
_aWannakam nai wonglep ;
_vlamdap thī 1
880 0 _6700-06
_aPhatnaphā Pīamsinlapakunchō̜n.
880 0 _6830-07
_aWannakam nai wonglep ;
_vlamdap thī 1.
942 _2local
_cGB
_08
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ
_gV, JJ
999 _c706657
_d706656