000 02657nam a2200349Ia 4500
999 _c709665
_d709664
001 on1152191055
003 OCoLC
005 20220328085858.0
007 ta
008 200428s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786161834814
020 _a6161834812
035 _a(OCoLC)1152191055
050 _aHG179
_b.ฌ75 2563
100 0 _6880-01
_aเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.
_9592077
245 1 0 _6880-02
_aวิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด =
_bHow to become a successful money maker /
_cเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.
246 1 1 _aHow to become a successful money maker
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bอมรินทร์ฮาวทู,
_c2563 [2020]
300 _a155 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
505 0 _a"เงิน" ซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตคุณได้! -- คุณ "ดีพอ" สำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ -- อย่าสร้าง "ขีดจำกัด" ให้ตัวเอง หรือให้คนอื่นสร้างให้คุณ -- เลิก "ทน" กับชีวิตที่คุณไม่พอใจ -- เริ่ม "วางแผน" ชีวิตให้ไกลกว่าเดิม -- คน "หาเงินเก่ง" ทั้งโลกมี 3 ข้อที่เหมือนกัน -- คุณสมบัติดึงดูด "คน" และ "เงิน" -- "งาน" ที่คุณเลือกบ่งบอกว่าคุนเป็นใคร -- คุณมีได้ทั้ง "เงิน" และ "ความสูข" -- "เป็นตัวของตัวเอง" แล้วคุณจะทรงพลัง.
650 4 _6880-05
_aการเงินส่วนบุคคล.
_944007
650 4 _6880-06
_aการออมกับการลงทุน.
_931887
880 0 _6100-01
_aChœ̄mān Rattanaphongtrakūn.
880 1 0 _6245-02
_aWithī pen khon 1% thī hā ngœ̄n keng thīsut =
_bHow to become a successful money maker /
_cChœ̄mān Rattanaphongtrakūn.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bʻAmarin Hāothū,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aFinance, Personal.
880 4 _6650-06
_aSaving and investment.
942 _2lcc
_cGB
_010
997 _aNS
_gRU, V
_kPR