000 05647cam a2200409Ia 4500
999 _c710527
_d710526
001 on1159423416
003 OCoLC
005 20211130102636.0
007 ta
008 200626s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786164871236
020 _a6164871239
035 _a(OCoLC)1159423416
050 _aJQ1746.ฮ13ส53
_bอ735 2563
100 0 _6880-01
_9806303
_aอุดม สุขทอง.
245 1 0 _6880-02
_aพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง /
_cอุดม สุขทอง, ณุภา นันทเกียรติ, พนัชกร พลสวัสดิ์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aนนทบุรี :
_bบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,
_c2563 [2020]
300 _ax, 560 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 2 _aบทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ -- หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) -- แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563) -- แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ -- การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร -- การปฏิบัติตามระเบียบการยุติการทําตอบ -- ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ --Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์) -- Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) -- Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
520 _aคู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63) 2 . แนวข้อสอบมากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ 3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่สอบติดข้าราชการด้วยตัวเอง มีลูกศิษย์สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน.
650 4 _6880-05
_996516
_aราชการพลเรือน
_zไทย
_xการสอบ
_xคู่มือเตรียมสอบ.
651 4 _6880-06
_9295733
_aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xการสอบ
_xคู่มือเตรียมสอบ.
700 0 _6880-07
_9808923
_aณุภา นันทเกียรติ.
700 0 _6880-08
_9808924
_aพนัชกร พลสวัสดิ์.
880 0 _6100-01
_aʻUdom Sukthō̜ng.
880 1 0 _6245-02
_aPhichit sō̜p Kō̜.Phō̜. phāk Kō̜. (radap 3-4) tām lakkēn mai chabap sō̜p phān čhing /
_cʻUdom Sukthō̜ng, Nuphā Nanthakīan, Phanatchakō̜n Phonsawat.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aNonthaburī :
_bBō̜risat ʻAidīsī Phrīmīa Čhamkat,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aCivil service
_zThailand
_xExaminations
_xStudy guides.
880 4 _6651-06
_aThailand
_xOfficials and employees
_xExaminations
_xStudy guides.
880 0 _6700-07
_aNuphā Nanthakīanti.
880 0 _6700-08
_aPanuschagone Polsawat.
942 _2lcc
_cGB
_014
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aKB