000 01376nam a2200301Ia 4500
999 _c711035
_d711034
001 on1182501346
003 OCoLC
005 20210211085837.0
007 ta
008 200805s2020 th 000 0 tha d
020 _a9786168033487
020 _a6168033483
035 _a(OCoLC)1182501346
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT2620
_b.ร54 2562 ล. 2
245 0 0 _6880-01
_aรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562.
_nเล่ม 2 /
_cสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
_c2563 [2020]
300 _aiii, 202 หน้า.
650 4 _6880-03
_aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
710 2 _6880-04
_aสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
_9306871
880 0 0 _6245-01
_aRūam kham winitchai Sān Ratthammanūn pračham pī 2562.
_nLem 2 /
_cSamnakngān Sān Ratthammanūn.
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Sān Ratthammanūn,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-03
_aConstitutional law
_zThailand.
880 1 _6710-04
_aThailand.
_bOffice of The Constitutional Court.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gJJ