000 01827nam a2200325Ia 4500
999 _c712858
_d712857
001 on1199054403
003 OCoLC
005 20201007125930.0
007 ta
008 201007s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786164384422
020 _a6164384427
035 _a(OCoLC)1199054403
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWB105
_b.ม644 2563
245 0 0 _6880-01
_aMind map and infographics :
_bupdate in emergency medicine /
_c[บรรณาธิการ แพรว โคตรุฉิน].
260 _6880-02
_a[ขอนแก่น :
_bโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
_c2563] [2020]
300 _a182 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
650 4 _6880-03
_aเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.
_9426736
700 0 _6880-04
_aแพรว โคตรุฉิน.
_9812021
710 2 _6880-05
_aมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
_bโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.
_9812022
880 0 0 _6245-01
_aMind map and infographics :
_bupdate in emergency medicine /
_c[bannāthikān Phrǣo Khōtruchin].
880 _6260-02
_a[Khō̜n Kǣn :
_bKhrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn,
_c2563] [2020]
880 4 _6650-03
_aEmergency medicine.
880 0 _6700-04
_aPhrǣo Khōtruchin.
880 2 _6710-05
_aMahāwitthayālai Khō̜n Kǣn.
_bKhrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRU