000 03606cam a2200385Ma 4500
001 ocn922891319
003 OCoLC
005 20220309085608.0
007 ta
008 201029s2014 th a 000 0 tha d
020 _a9786169202424
020 _a6169202424
035 _a(OCoLC)922891319
050 _aPN1994
_b.ก54 2557
100 0 _9117331
_6880-01
_aกฤษดา เกิดดี,
_d2509-
245 1 0 _6880-02
_aภาพยนตร์ :
_bทฤษฎี วิจัย และวิจารณ์ /
_cกฤษดา เกิดดี
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท บุ๊คบุรี จำกัด,
_c2557 [2014]
300 _a160 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aบทความวิชาการว่าด้วยทฤษฎี วิจัย และวิจารณ์ -- 1. การสำรวจและข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีเพื่อการศึกษาภาพยนตร์ -- 2. ทฤษฏีประพันธกร : จากการวิจารณ์สุ่การวิจัยภาพยนตร์ -- 3. การศึกษาภาพยนตร์ด้วยแนวคิดการสื่อสารที่อาศัยบริยทมากและการสื่อสารที่อาศัยบริบทน้อย -- 4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ -- ศีลธรรมและความรุนแรงกับการตัดสินคุณค่าภาพยนตร์
505 0 _aบทวิจารณ์และภาพยนตร์วิพากษ์ -- กังฟู อูซี่ และสตรีในงานของยุทธเลิศ -- เกณฑ์การตัดสินงานการกำกับฯ -- ความจริงกับความดี -- ชั่วฟ้าดินสลาย -- ชาติที่ลุงบุญมีระลึก-บ้านนาที่สวรรค์สร้าง -- บทบาทของนักวิจารณ์ -- ม้าศึกและสงคราม -- ไม้บรรทัดวัดคุณค่า -- เรื่องของบุญเลื่อง-เรื่องของ จัน ดารา -- เรื่องของ "เรื่อง" -- แรงโน้มถ่วงและนักโทษ -- อันธพาลเพราะอันธพาล -- The Bond identity -- Melancholia เมื่อบ้านแหลกก่อนโลกจะดับ.
650 4 _925109
_6880-05
_aภาพยนตร์.
650 4 _961463
_6880-06
_aการวิจารณ์ภาพยนตร์.
650 4 _9244023
_6880-07
_aภาพยนตร์
_xบทวิจารณ์.
880 0 _6100-01
_aKrissadā Kœ̄tdī,
_d1966-
880 1 0 _6245-02
_aPhāpphayon :
_bthritsadī wičhai læ wičhān /
_cKrissadā Kœ̄tdī.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Bukburī Čhamkat,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-05
_aMotion pictures.
880 4 _6650-06
_aFilm criticism.
880 4 _6650-07
_aMotion pictures
_xReviews.
942 _2lcc
_cGB
_05
948 _hHELD BY TULIB - 2 OTHER HOLDINGS
997 _aKB
_gRU
999 _c713449
_d713448