000 01525nam a2200361Ia 4500
999 _c713476
_d713475
001 on1200977731
003 OCoLC
005 20210218091432.0
007 ta
008 201020s2020 th 001 0 thaod
020 _a9786162699559
020 _a6162699552
035 _a(OCoLC)1200977731
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT540
_b.ป45 2563
100 0 _6880-01
_aประสพสุข บุญเดช.
_965790
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมาย.
_pครอบครัว =
_bPrinciple of law.
_pFamily law /
_cประสพสุข บุญเดช.
246 1 1 _aPrinciple of law.
_pFamily law
246 1 8 _6880-03
_aหลักกฎหมายครอบครัว
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2563 [2020]
300 _a257 หน้า.
650 4 _6880-06
_aกฎหมายครอบครัว
_zไทย.
_943883
880 0 _6100-01
_aPrasopsuk Bundet.
880 1 0 _6245-02
_aLak kotmāi.
_pKhrō̜pkhrūa =
_bPrinciple of law.
_pFamily law /
_cPrasopsuk Bundēt.
880 1 8 _6246-03
_aLak kotmāi khrō̜pkhrūa
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 20, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp :
_bWinyūchon,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-06
_aDomestic relations
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_016
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aPN