000 05326nam a2200361Ia 4500
001 on1201501621
003 OCoLC
005 20220304100607.0
007 ta
008 201026s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786161837402
020 _a6161837404
035 _a(OCoLC)1201501621
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aPN6095
_b.ศ3853 2563
100 0 _6880-01
_aศรศวัส มลสุวรรณ.
_9779197
245 1 0 _6880-02
_aโตขึ้นมาเป็นความสุข /
_cคิดมาก เขียน.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสปริงบุ๊กส์,
_c2563 [2020]
300 _a191 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
505 0 _aบทที่ 1 การเติบโตเริ่มต้นจากการมีความฝัน -- บทที่ 2 ต่อให้ไม่มีความฝัน อย่างน้อยให้รู้จักตัวเอง -- บทที่ 3 ทำให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ชีวิตนี้ยังเป็นของเราไม่ใช่ของใคร -- บทที่ 4 อยากให้ตัวเองเป็นคนแบบไหน เอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้น -- บทที่ 5 ไม่มีอะไรที่เราทำไปแล้ว ควรนับเป็นความล้มเหลวในภายหลัง -- บทที่ 6 เพื่อนไม่กี่คนในชีวิต -- บทที่ 7 เพื่อนไม่ใช่ (แค่) ผู้คน -- บทที่ 8 เรามีส่วนหนึ่งของพ่อแม่อยู่ในตัวเรา -- บทที่ 9 Family First -- บทที่ 10 คนรัก = คู่ชีวิต -- บทที่ 11 เปลี่ยนความคิด ชีวิตเจอสุข -- บทที่ 12 ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ดีกว่า การมีความสุขแบบมาก ๆ -- บทที่ 13 สุขที่ได้ให้ไปมากกว่าสุขที่ได้รับมา -- บทที่ 14 สุขภาพที่แข็งแรงคือความสุขที่สุด -- บทที่ 15 อยู่อย่างเย็น -- บทที่ 16 เจ้านายไม่ใช่ (แค่) หัวหน้า แต่เขา (อาจ) คือครูของเรา -- บทที่ 17 คนทุกคนมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าของเรา -- บทที่ 18 ไม่ผิดที่จะรักเข้านายที่ใจดี แต่อย่าลืมขอบคุณเจ้านายที่เข้มงวดกับเรา -- บทที่ 19 เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเจ้านายเราทุกเรื่อง สิ่งสำคัญคือการเคารพความเห็นของกันและกัน -- บทที่ 20 จงเป็นเจ้านายตัวเองให้ได้ -- บทที่ 21 จำเป็นไหมที่เราต้องเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานทุกคน -- บทที่ 22 เปิดใจเรา เพื่อเปิดใจคนอื่น -- บทที่ 23 ยินดีต้อนรับสู่โลกของการทำงาน -- บทที่ 24 ความเหมือนระหว่างการทำงานกับความรัก -- บทที่ 25 จงทำงานที่เหมือนเขาจ้างเราไปเรียน -- บทที่ 26 งานที่ทำให้ชีวิตมีน้ำหนัก -- บทที่ 27 งานที่รัก -- บทที่ 28 การอยู่คนเดียวเป็นสิ่งจำเป็น -- บทที่ 29 เราต้องการความรักจากคนอื่นน้อยกว่าที่คิด และต้องการความรักจากตัวเองมากกว่าที่คิด -- บทที่ 30 เราไมใช่เราคนเดิมกับคนที่เราเคยเป็น.
650 4 _6880-05
_aคำคม.
_919985
650 4 _6880-06
_aการดำเนินชีวิต
_xคำคม.
_948972
880 0 _6100-01
_aSō̜nsawat Monsuwan.
880 1 0 _6245-02
_aTō khưn mā penkhwām suk /
_cKhitmāk khīan.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSapring Buk,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aQuotations.
880 4 _6650-06
_aConduct of life
_xQuotations.
942 _2lcc
_cGB
_022
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aSS
_gV, RU
999 _c713502
_d713501