000 02604nam a2200373Ia 4500
001 on1200982033
003 OCoLC
005 20210215093625.0
007 ta
008 201021s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786162985027
020 _a6162985024
035 _a(OCoLC)1200982033
050 _aLB2376.6.ย6
_bพ24 2563
100 0 _6880-01
_aพชร สูงเด่น.
_9812244
245 1 0 _6880-02
_aErasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ /
_cพชร สูงเด่น.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bแซลมอน,
_c2563 [2020]
300 _a211 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
520 _aบันทึกชีวิตของ "พชร สูงเด่น" นักเรียนทุน "Erasmus Mundus" โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนไป เที่ยวไปทั่วยุโรป สู่การศึกษาที่ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน ไม่ได้มีแค่การทำทีสิส หากยังได้ใช้ชีวิต ทำความรู้จักกับโลก ผูกสัมพันธ์กับผู้คนในท้องที่ ปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง หลากหลาย นิยามความหมายคำว่า "การศึกษา" เสียใหม่ ให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต.
650 4 _6880-05
_aการศึกษาในต่างประเทศ
_zยุโรป.
_9472190
650 4 _6880-06
_aนักเรียนไทย
_zยุโรป.
_9812247
650 4 _6880-07
_aนักเรียนไทย
_zต่างประเทศ.
_996798
880 0 _6100-01
_aPhotchara Sūngden.
880 1 0 _6245-02
_aErasmus generation phaophan hǣng kānrīanrū /
_cPhotchara Sūngden.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSalmon,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aForeign study
_zEurope.
880 4 _6650-06
_aThai students
_zEurope.
880 4 _6650-07
_aThai students
_zForeign countries.
942 _2lcc
_cGB
_05
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aNS
_gV, JJ
999 _c713550
_d713549