000 01800nam a2200337Ia 4500
001 on1226673928
003 OCoLC
005 20210531083314.0
007 ta
008 201214s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786164881273
020 _a6164881277
035 _a(OCoLC)1226673928
050 _aLA2383.ท92ส6457
_bก13 2563
245 0 0 _6880-01
_a60 ปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.
246 1 _6880-02
_aหกสิบปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2563 [2020]
300 _a491 หน้า :
_bภาพประกอบ.
600 0 4 _6880-04
_aสุรพล นิติไกรพจน์.
_932523
650 4 _6880-05
_aผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_9476231
710 2 _6880-06
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_911159
880 0 0 _6245-01
_a60 pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot.
880 1 _6246-02
_aHoksip pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bKhana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2563 [2020]
880 0 4 _6600-04
_aSuraphon Nitikraipot.
880 4 _6650-05
_aCollege administrators
_zThailand
_xBiography.
880 2 _6710-06
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Nitisāt.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aNS
_gV
999 _c714543
_d714542