000 01824cam a2200313Mi 4500
001 on1040526265
003 OCoLC
005 20210524154127.0
007 ta
008 210331s2017 th a 000 0 tha d
020 _a9786163016331
020 _a6163016335
035 _a(OCoLC)1040526265
050 _aD756.5.น54
_bป62 2560
100 0 _9815415
_aปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินน์.
_6880-01
245 1 4 _6880-02
_aฝ่าสมรภูมินอร์มังดี =
_bThe breakthrough of Normandy /
_cปัญญาณัฎฐ์ ณัธญาธรนินน์ เขียน.
246 1 1 _aThe breakthrough of Normandy
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bยิปซี,
_c[2560] [2017]
300 _a375 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aยุทธภูมิแชร์บวร์ก -- ยุทธภูมิเมืองก็อง -- ยุทธภูมิแซงต์โล -- ยุทธภูมิบริททานี -- ยุทธภูมิมอร์แทง -- วงล้อมฟาเลส -- ปลดปล่อยกรุงปารีส -- กองพลแห่งวีรบุรุษ.
650 4 _9735751
_aสงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945
_xการรบ
_zฝรั่งเศส
_zนอร์มังดี.
_6880-04
880 0 _6100-01
_aPanyānat Natthayāthō̜ranin.
880 1 4 _6245-02
_aFā samō̜nraphūm Nō̜mangdī =
_aThe breakthrough of Normandy /
_cPanyānat Natthayāthō̜ranin khīan.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_aYipsī,
_c[2560] [2017]
880 4 _6650-04
_aWorld War, 1939-1945
_xCampaigns
_zFrance
_zNormandy.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 2 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
999 _c716674
_d716673