000 02007cam a2200361Mi 4500
001 on1048431626
003 OCoLC
005 20210331112936.0
007 ta
008 210331s2018 th a 000 0 tha d
020 _a9786163016348
020 _a6163016343
035 _a(OCoLC)1048431626
050 _aUG446.5
_b.ล65 2561
100 1 _9815410
_aลิเวซี, แจ๊ก.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aยานเกราะรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 =
_bArmoured fighting vehicles of World Wars I and II /
_cแจ๊ก ลิเวซี ; ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล แปล.
246 1 1 _aArmoured fighting vehicles of World Wars I and II
260 _aกรุงเทพฯ :
_bยิปซี,
_c[2561] [2018]
300 _a127 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
505 0 _aประวัติศาสตร์ยานเกราะรบ AFV -- ยานเกราะรบช่วงสงครามโลก.
650 4 _9815412
_aรถหุ้มเกราะ
_xประวัติ
_yศตวรรษที่ 20.
_6880-04
650 4 _9815413
_aรถถัง
_xประวัติ
_yศตวรรษที่ 20.
_6880-05
700 0 _9397490
_aชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล.
_6880-06
880 1 _6100-01
_aLivesey, Jack.
880 1 0 _6245-02
_aYānkro̜ rop nai Songkhrām Lōk khrang thī 1 læ 2 =
_bArmoured fighting vehicles of World Wars I and II /
_cČhǣk Liwēsī ; Chākhrīnō̜rathip Sēwikun plǣ.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bYipsī,
_c[2561] [2018]
880 4 _6650-04
_aArmored vehicles, Military
_xHistory
_y20th century.
880 4 _6650-05
_aTanks (Military science)
_xHistory
_y20th century.
880 0 _6700-06
_aChākhrīnō̜rathip Sēwikun.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
999 _c716677
_d716676