000 02121nam a2200397Ia 4500
001 on1250630009
003 OCoLC
005 20210824142620.0
007 ta
008 210517r20192018th a 000 0 tha d
020 _a9786169310839
020 _a6169310839
035 _a(OCoLC)1250630009
050 _aQA76.9.บ62
_bอ54 2562
100 0 _6880-01
_aอสมา กุลวานิชไชยนันท์.
_9792182
245 1 0 _6880-02
_aBig data series I :
_bintroduction to a big data project : ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า /
_cอสมา กุลวานิชไชยนันท์.
246 1 0 _aIntroduction to a big data project
246 1 0 _6880-03
_aปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bคอราไลน์,
_c2562 [2019]
300 _a247 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.
505 0 _aWhat is big data? -- Where does big data come from? -- Who are big data experts? -- Why big data is so important? -- When is the right time to start a big data project? -- How to make a big data project successful? -- How much does a big data project cost?.
650 4 _6880-06
_aบิ๊กดาทา.
_9792183
650 4 _6880-07
_aการจัดการฐานข้อมูล.
_92289
880 0 _6100-01
_aAsama Kunwānitchainan.
880 1 0 _6245-02
_aBig data series I :
_bintroduction to a big data project : pathombot nai kāntham prōčhēk bik dātā /
_cAsama Kunwānitchainan.
880 1 0 _6246-03
_aPathombot nai kāntham prōčhēk bik dātā
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-05
_aKrung Thēp ... :
_bKhō̜rālai,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-06
_aBig data.
880 4 _6650-07
_aDatabase management.
942 _2lcc
_cGB
_02
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aNS
999 _c717304
_d717303