000 03143nam a2200421Ia 4500
001 on1252843551
003 OCoLC
005 20220419174618.0
007 ta
008 210527s2020 th 000 0 tha d
020 _a9786164881372
020 _a6164881374
035 _a(OCoLC)1252843551
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aDS521
_b.อ755 2563
245 0 0 _6880-01
_aอุษาคเนย์วันนี้ =
_bSoutheast Asia today /
_cผู้เขียน นภดล ชาติประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สร้อยมาศ รุ่งมณี.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-03
_aปทุมธานี :
_bศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2563 [2020]
300 _a317 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
651 4 _9184503
_aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
_6880-04
651 4 _961193
_aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_xการเมืองและการปกครอง.
_6880-05
651 4 _961279
_aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_6880-06
700 0 _992566
_aนภดล ชาติประเสริฐ,
_d2504-
_6880-07
700 0 _9608911
_aสร้อยมาศ รุ่งมณี.
_6880-08
710 2 _9772222
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา.
_bศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.
_6880-09
880 0 0 _6245-01
_aʻUsākhanē wannī =
_bSoutheast Asia today /
_cphūkhīan Nopphadon Chātprasœ̄t ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; bannāthikān Sō̜imāt Rungmanī.
880 _6250-02
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-03
_aPathum Thānī :
_bSūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai Phrarāchūpatham Somdet Phra Thēpphraratrātchasudā... Sayām Bō̜rom Rātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2563 [2020]
880 4 _6651-04
_aSoutheast Asia.
880 4 _6651-05
_aSoutheast Asia
_xPolitics and government.
880 4 _6651-06
_aSoutheast Asia
_xSocial life and customs.
880 0 _6700-07
_aNopphadon Chātprasœ̄t.
880 0 _6700-08
_aSō̜imāt Rungmanī.
880 2 _6710-09
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bSathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā.
_bSūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā.
942 _2lcc
_cGB
_03
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aWU
_gJJ
999 _c717532
_d717531