000 01385ctm a2200325Ia 4500
001 on1259399763
003 OCoLC
005 20220304115726.0
007 ta
008 210708s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786165770644
020 _a6165770649
035 _a(OCoLC)1259399763
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aBF637.จ75
_bก84 2563
100 0 _9307471
_aเกียรติ สิทธีอมร,
_d2502-
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aศาสตร์และศิลป์ของการเจรจา /
_cเกียรติ สิทธีอมร.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด,
_c2563 [2020]
300 _a95 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _941305
_aการเจรจาต่อรอง.
_6880-04
650 4 _932144
_aการค้าระหว่างประเทศ.
_6880-05
880 0 _6100-01
_aKīat Sithīʻamō̜n,
_d2502-
880 1 0 _6245-02
_aSāt læ sin khō̜ng kānčhēračhā /
_cKīat Sithīʻamō̜n.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Laksamīrung Čhamkat,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-04
_aNegotiation.
880 4 _6650-05
_aInternational trade.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIS
_kST
_gPN
999 _c718491
_d718490