000 03112nam a2200361Ia 4500
001 on1268503543
003 OCoLC
005 20220228110426.0
007 ta
008 210920s2021 th 000 0 tha d
020 _a9786165861212
020 _a6165861210
035 _a(OCoLC)1268503543
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aJQ1745
_b.พ643 2564
100 0 _9818813
_aพิธา ลิ้มเจริญรัตน์.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aวิถีก้าวไกล /
_cพิธา ลิ้มเจริญรัตน์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด,
_c2564 [2021]
300 _a23, 308 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
520 _aหนังสือที่รวบรวมการอภิปรายครั้งสำคัญในสภาของ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้นำทางการเมืองไทยที่สำคัญคนหนึ่งของยุคสมัย ผู้อ่านจะได้เห็นถึงวิธีคิดและวิธีการจัดการในแบบของพิธา ผ่านโจทย์ยาก ๆ ในการพัฒนาประเทศหลายโจทย์ ไม่ว่าจะเป็น โจทย์เศรษฐกิจ โจทย์การเมือง และโจทย์ไทยหลังโควิด ล้วนแต่เป็นโจทย์ใหญ่และยาก ต้องอาศัยเจตจำนงที่มุ่งมั่น ความกล้าหาญทางการเมือง ความเข้าใจและความเท่าทันโลก และมีเสน่ห์ในการดึงพลังของผู้คนออกมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน คุณสมบัติเหล่านี้ในตัว "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เขาเหมาะสมในเวลานี้ที่จะแก้โจทย์ 3 โจทย์ของประเทศไทย
600 0 4 _9818813
_aพิธา ลิ้มเจริญรัตน์.
_6880-06
651 4 _917926
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_6880-05
880 0 _6100-01
_aPhithā Limčharœ̄nrat.
880 1 0 _6245-02
_aWithī kāo klai /
_cPhithā Limčharœ̄nrat.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bBō̜risat Phāpphim Čhamkat,
_c2564 [2021]
880 4 _6651-05
_aThailand
_xPolitics and government.
880 0 4 _6600-06
_aPhithā Limčharœ̄nrat.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aWU
999 _c719277
_d719276