000 01460nam a2200361Ia 4500
001 on1285257840
003 OCoLC
005 20211208092829.0
007 ta
008 211115s2021 th 000 0 tha d
020 _a9786160627929
020 _a6160627929
035 _a(OCoLC)1285257840
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
090 _aนว
_b.ม86527จ85ฉ85 2564 ล. 1
100 0 _9820379
_aโม่ซี.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aCount your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก.
_n1 /
_cโม่ซี ; เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bแจ่มใส,
_c2564 [2021]
300 _a246 หน้า.
500 _aแปลจาก: Jiao huan ba yun qi.
653 _aจีนศึกษา
700 0 _9814933
_aเฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว.
_6880-05
740 0 _aJiao huan ba yun qi.
880 0 _6100-01
_aMo Xi.
880 1 0 _6245-02
_aCount your lucky stars plīan chōk rāi hai klāi pen rak.
_n1 /
_cMō Sī ; Chīaolingchingsio plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bČhǣmsai,
_c2564 [2021]
880 0 _6700-05
_aChīaolingchingsio.
942 _2local
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aSS
999 _c720827
_d720826