000 01689nam a2200361Ia 4500
001 on1302968943
003 OCoLC
005 20220311101753.0
007 ta
008 220311s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786163147752
020 _a6163147758
035 _a(OCoLC)1302968943
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWF102
_b.พ434 2564
100 0 _9715152
_aพรพรหม ย่อยสูงเนิน.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aสรีรวิทยาระบบหายใจ =
_bPhysiology of respiratory system /
_cพรพรหม ย่อยสูงเนิน.
246 1 1 _aPhysiology of respiratory system
250 _6880-03
_aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาล้ัยธรรมศาสตร์,
_c2564 [2021]
300 _a8,185 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
650 4 _9481339
_aสรีรวิทยาการหายใจ.
_6880-05
650 4 _9885
_aระบบการหายใจ.
_6880-06
880 0 _6100-01
_aPhō̜nphrom Yō̜isūngnœ̄n.
880 1 0 _6245-02
_aSarīrawitthayā rabop hāičhai =
_bPhysiology of respiratory system /
_cPhō̜nphrom Yō̜isūngnœ̄n.
880 _6250-03
_aChabap Phim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-05
_aRespiratory physiological phenomena.
880 4 _6650-06
_aRespiratory system.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRU
999 _c722464
_d722463