000 01718nam a2200361Ia 4500
001 on1304337096
003 OCoLC
005 20220320112650.0
007 ta
008 220318s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786165864282
020 _a6165864287
035 _a(OCoLC)1304337096
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWE725
_b.พ44 2564
100 0 _9822863
_aพรภวิษญ์ ศรีภิรมย์.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านทางกล้องเอนโดสโคป =
_bEndoscopic spinal surgery /
_cพรภวิษญ์ ศรีภิรมย์.
246 1 1 _aEndoscopic spinal surgery
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด,
_c2564 [2021]
300 _axi, 219 หน้า
_bภาพสีประกอบ.
650 4 _9598551
_aกระดูกสันหลัง
_xศัลยกรรม.
_6880-05
650 4 _9517238
_aโรคกระดูกสันหลัง.
_6880-06
880 0 _6100-01
_aPhō̜nphawit Sīphirom.
880 1 0 _6245-02
_aKānphātat kradūksanlang phān thāng klō̜ng ʻēndōsakhōp =
_bEndoscopic spinal surgery /
_cPhō̜nphawit Sīphirom.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Khō̜pō̜rēchan Fōdī Čhamkat,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-05
_aSpine
_xSurgery.
880 4 _6650-06
_aSpinal diseases.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIS
999 _c722587
_d722586