000 01506cam a2200229 4500
001 76446
005 20210122082419.0
008 s1989 0 tha
020 _a9745766887
035 _a(OCoLC)858464683
050 _aHJ1360.57
_b.พ33
100 0 _aพนม ทินกร ณ อยุธยา.
_984953
245 1 0 _aการบริหารงานคลังรัฐบาล /
_cพนม ทินกร ณ อยุธยา.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการตำราพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2532.
300 _a4 เล่ม :
_bภาพประกอบ, ตาราง.
505 0 _aล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.
650 4 _aการคลังสาธารณะ
_zไทย.
_934102
710 2 _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_bคณะรัฐศาสตร์. โครงการตำราพื้นฐาน.
_984954
942 _cGB
_021
_2lcc
999 _c76446
_d76446