000 00775cam a2200193 4500
001 76453
005 20220122120350.0
008 s1977 0 tha
035 _a(OCoLC)934575937
050 _aJX3695
_b.จ6 2520
100 0 _aจิ๊ด เศรษฐบุตร,
_d2449-2538.
_9489114
245 1 0 _aกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2520.
300 _a206 หน้า.
500 _aภาคผนวก Mienna Convention on the Law of Treaties.
650 4 _aกฎหมายระหว่างประเทศ.
_9182649
942 _cGB
_025
_2lcc
999 _c76453
_d76453