000 01599cam a2200253 4500
001 76684
005 20200602005014.0
008 s1988 0 tha
035 _a(OCoLC)934576019
050 _aHD8039.ส72
_bร88
245 0 0 _aแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและรัฐวิสาหกิจ /
_cบรรณาธิการ นภาพร อติวานิชยพงศ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิ อารมณ์ พงศ์พงัน,
_c2531.
300 _a79 หน้า :
_bตาราง.
505 0 _aอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับการเคลื่อนไหวแรงงาน / สมยศ พฤกษาเกษมสุข -- แรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ / บัณฑิตย์ ธรรมตรีรัตน์.
650 4 _aคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
_zไทย.
_985206
700 0 _aนภาพร อติวานิชยพงศ์.
_945516
700 0 _aสมยศ พฤกษาเกษมสุข.
_9117029
700 0 _aบัณฑิตย์ ธรรมตรีรัตน์.
_986491
740 0 _aอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับการเคลื่อนไหวแรงงาน.
740 0 _aแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ.
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _cV
999 _c76684
_d76684