000 01006cam a2200193 4500
001 77131
005 20200602005122.0
008 s1980 0 tha
035 _a(OCoLC)934576391
050 _aHA33
_b.ฉ6
100 0 _aฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.
_985648
245 1 0 _aสถิติสำหรับนักบริหาร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบรรณกิจ,
_c2523.
300 _a287 หน้า :
_bกราฟ, ตาราง.
650 4 _aสถิติ.
989 0 _aฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_d[ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
_etha
_kสถิติธุรกิจ
_tสถิติเพื่องานบริหาร /
942 _cGB
_2lcc
999 _c77131
_d77131