000 01315cam a2200205 4500
001 78332
005 20200602005423.0
008 s1988 0 tha
035 _a(OCoLC)934577794
050 _aHF5439.ข63
_bก7
110 2 _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
_bสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
_bกองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
_943019
245 1 0 _aส่วนแบ่งการตลาดของข้าวโพดไทย /
_bฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bฝ่าย,
_c2531.
300 _a72 หน้า :
_bตาราง.
490 0 _aเอกสารเศรษฐกิจการเกษตร ;
_vเล่มที่ 105/2531.
650 4 _aข้าวโพด
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_944230
650 4 _aข้าวโพด
_zไทย
_xการตลาด.
_984889
942 _cGB
_2lcc
999 _c78332
_d78332