000 01508cam a2200253 4500
001 79549
005 20200602005718.0
007 t
008 s1991 0 tha
020 _a9745783862
035 _a(OCoLC)858470904
050 _aHF5833
_b.ส74
100 0 _aสุษม ศุภนิตย์.
_986242
245 1 0 _aคู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจโฆษณา /
_cสุษม ศุภนิตย์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2534.
300 _a4, 149 หน้า :
_bภาพประกอบ, ตาราง.
490 0 _aชุดความรู้เพื่อชุมชน ;
_vเล่มที่ 1.
502 _aสารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.
650 4 _aโฆษณา
_xคู่มือ.
_9214995
650 4 _aกฎหมายโฆษณา
_zไทย.
_928770
989 0 _aสุษม ศุภนิตย์.
_b[แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550.
_etha
_tคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา /
_z9789744473394
942 _cGB
_02
_2lcc
999 _c79549
_d79549