000 01021nam a2200205 4500
001 80249
005 20200602005849.0
008 s1991 0 tha
020 _a9748168298
035 _a(OCoLC)858472319
050 _aHD30.25
_b.ว63 2534
245 0 0 _aวิเคราะห์เชิงปริมาณ =
_bQuantitative analysis /
_cวันทนีย์ ภูมิภัทราคม ... [และคนอื่นๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่.
260 _aพระนครศรีอยุธยา :
_bเทียนวัฒนา,
_c2534.
300 _a262 หน้า :
_bภาพประกอบ, ตาราง.
650 4 _aการจัดการอุตสาหกรรม
_xแบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
_988733
700 0 _aวันทนีย์ ภูมิภัทราคม.
_988734
942 _cGB
_2lcc
999 _c80249
_d80249