000 01137cam a2200217 4500
001 84029
005 20200602010649.0
008 s1990 0 tha
020 _a9745778761
035 _a(OCoLC)858475468
050 _aK5226
_b.จ46
100 0 _aจรัสศรี จริยากูล,
_d2501-
_991834
245 1 0 _aมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบัตรเครดิต
_bLegal measures to prevent and suppress credit card crimes /
_cจรัสศรี จริยากูล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2533.
300 _a174 หน้า.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aการฉ้อโกงบัตรเครดิต
_zไทย.
_991835
942 _cTHS
_2lcc
997 _fBF
_gV
999 _c84029
_d84029