000 01242cam a2200205 4500
001 87578
005 20200602011500.0
007 t
008 s1992 0 tha
035 _a(OCoLC)934583435
050 _aK740
_b.ว62 2535
100 0 _aวิชัย ตันติกุลานันท์.
_995340
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (กฎหมายคอนโดมิเนียม) :
_bคนต่างด้าวชื้ออาคารชุดได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 พร้อมด้วย พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2533 /
_cวิชัย ตันติกุลานันท์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aนนทบุรี :
_bห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
_c2535.
300 _a135 หน้า.
650 4 _aอาคารชุด
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_965171
942 _cGB
_01
_2lcc
999 _c87578
_d87578