000 01073cam a2200193 4500
001 87991
005 20220114112618.0
008 s1993 0 tha
035 _a(OCoLC)934583734
050 _aJQ1743.ฮ9
_bร64
245 0 0 _aรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร /
_cกองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bกอง,
_c2536.
300 _a2 เล่ม.
650 4 _aการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_938668
710 2 _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา.
_bกองกรรมาธิการ.
_987566
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _cA
999 _c87991
_d87991