000 01513cas a2200265 4500
001 88569
005 20220131044449.0
008 c19899999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934584248
050 _aLG395.ก238
_bร628
245 0 0 _aรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2532-
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ.
310 _aรายปี
362 0 _a2532-
592 _aปี 2537 ใช้ชื่อ:
_bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
592 _aปี 2537- มีชื่อที่ปกนอก:
_bรัฐศาสตร์ 14 มิถุนายน.
599 _aจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะรัฐศาสตร์.
_9757133
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะรัฐศาสตร์.
_9757133
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _gV
999 _c88569
_d88569