000 01201cas a2200265 4500
001 88952
005 20200602011803.0
007 t
008 c19919999 x 0 tha
035 _a(OCoLC)934584592
050 _aKPT1576.ก15
_bย73
110 2 _aกระทรวงยุติธรรม.
245 1 0 _aสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ... ปี 25 มีนาคม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกระทรวง,
_c2534-
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ.
310 _aกำหนดออกไม่แน่นอน
362 0 _a2534-
592 _aปี 2547 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม:
_b112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม.
610 2 4 _aกระทรวงยุติธรรม
_xวารสาร.
_967652
650 4 _aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย
_xวารสาร.
_9484983
650 4 _aศาล
_zไทย
_xวารสาร.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _fSG
_iWU, CN
_gV, CN
999 _c88952
_d88952