000 01230cam a2200253 4500
999 _c89302
_d89302
001 89302
005 20210316043832.0
007 t
008 s1993 0 tha
035 _a(OCoLC)934584864
050 _aJQ1745.ก1
_bล63 2536
100 0 _aลิขิต ธีรเวคิน,
_d2484-2559.
_922040
245 1 0 _aการเมืองการปกครองของไทย /
_cลิขิต ธีรเวคิน.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2536.
300 _a8, 350 หน้า.
650 4 _aการปกครองระบบรัฐสภา
_zไทย.
_9407513
650 4 _aการปกครองระบบรัฐสภา
_zไทย
_xประวัติ.
_9407514
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_xประวัติ.
_912766
942 _cGB
_017
_2lcc
997 _gV