000 01590cam a2200229 4500
001 89324
005 20200816055309.0
008 s1989 0 tha
035 _a(OCoLC)934584728
050 _aJQ1745.ก1
_bร63
245 0 0 _aรัฐและสังคมไทย :
_bสู่ทศวรรษที่ 1990 /
_c[บรรณาธิการโดย] ประณต นันทิยะกุล, ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2532.
300 _a213 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aสถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองไทย / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช -- ประเทศไทยกับโครงสร้างใหม่ของโลก / ถนัด คอมันตร์ -- การกำหนดนโยบายในระบบการเมืองปัจจุบัน / ทินพนธ์ นาคะตะ.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_93635
700 0 _aประณต นันทิยะกุล.
_913088
700 0 _aพฤทธิสาณ ชุมพล,
_cม.ร.ว.
_935774
942 _cGB
_01
_2lcc
999 _c89324
_d89324