000 01005cam a2200193 4500
001 89360
005 20211207090431.0
008 s1992 0 tha
035 _a(OCoLC)934584919
050 _aKPT2522
_b.อ63
100 0 _aอำนาจ วงศ์บัณฑิต.
_997287
245 1 0 _aการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ /
_cโดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต.
260 _aม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.,
_c2535.
300 _a66 แผ่น.
500 _aเอกสารสัมมนาทางวิชาการเพื่อจัดทำกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ.
650 4 _aน้ำ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_937769
942 _cGB
_05
_2lcc
999 _c89360
_d89360