000 00921cam a2200205 4500
001 89369
005 20210324102454.0
007 ta
008 s1993 000 0 tha
035 _a(OCoLC)934584927
050 _aKPT2460
_b.ก64
245 0 0 _aการจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล /
_cคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะกรรมการ,
_c2536.
300 _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
650 4 _aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
710 2 _aคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน.
_997366
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _gV
999 _c89369
_d89369