000 01220cam a2200205 4500
001 89380
005 20200602011901.0
008 s1993 0 tha
035 _a(OCoLC)934584944
050 _aKPT2458
_b.ก85
100 0 _aแก้วสรร อติโพธิ.
_964768
245 1 0 _aการไต่สวนสาธารณะ : มาตรการยุติข้อขัดแย้งในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม =
_bPublic hearing as conflict resolution measure in environmental management in Thailand /
_cแก้วสรร อติโพธิ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันนโยบายศึกษา,
_c2536.
300 _a90 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 0 _aเอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา สมุดปกขาว ;
_vฉบับที่ 7.
650 4 _aการสำรวจมติมหาชน.
_9257293
650 4 _aการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_952408
942 _cGB
_02
_2lcc
999 _c89380
_d89380