000 01660cam a2200253 4500
999 _c90715
_d90715
001 90715
005 20200602012205.0
007 ta
008 s1993 0 tha
035 _a(OCoLC)934585911
050 _aS471.ท9
_bน63
100 0 _aนิธิ เอียวศรีวงศ์,
_d2483-
_9255
245 1 0 _aบนหนทางสู่อนาคต /
_cนิธิ เอียวศรีวงศ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bTDRI,
_c2536.
300 _aVI, 45 แผ่น.
500 _aรายงานประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2536 [เรื่อง]ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร? อย่างไร? จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย และมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 10-11 ธันวาคม 2536 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา.
650 4 _aเกษตรกรรม
_zไทย.
650 4 _aเกษตรกรรม
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_913833
650 4 _aเกษตรกรรม
_xแง่สังคม
_zไทย.
_998982
710 2 _aมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
_bการประชุมวิชาการ
_d(2536 :
_cชลบุรี)
_988327
942 _cGB
_2lcc
997 _gV