000 01626cas a2200253 4500
001 91005
005 20200602012239.0
008 c19889999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934586329
050 _aJ681.ส66
_bศ73
110 2 _aวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, กระทรวง.
_bศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.
_999339
245 1 0 _aรายงานการดำเนินงาน =
_bNCGEB activities report /
_cศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bศูนย์,
_c[2531?]-
300 _aเล่ม.
310 _aรายปี
321 _aกำหนดออกไม่แน่นอน
362 0 _a2527-30-
592 _aปี 2547- ใช้ชื่อ:
_bรายงานประจำปี.
610 2 4 _aศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
_xวารสาร.
_999340
610 2 4 _aศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
_xบรรณานุกรม.
_999341
942 _cREF
_2lcc
997 _fSG, OP
_iWU
_gV
999 _c91005
_d91005