000 01104cas a2200241 4500
001 91017
005 20200602012240.0
008 c19889999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934586338
050 _aJ681.ส88
_bม64
110 2 _aกระทรวงอุตสาหกรรม.
_bสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
_967474
245 1 0 _aรายงานประจำปี /
_cสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
246 1 2 _aยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีการค้าโลก
_f2548
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงาน,
_c2531-
300 _aเล่ม.
310 _aรายปี
362 0 _a2531-
610 2 4 _aสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
_xวารสาร.
_999353
942 _cREF
_01
_2lcc
997 _eVB
997 _cA
_fBF, MS, K
_gV, RU
_iWU
999 _c91017
_d91017