000 01206cas a2200253 4500
001 91171
005 20210422091218.0
007 ta
008 c19859999th ar 0 0tha
035 _a(OCoLC)934586485
050 _aLG395.ก231
_bธ335
110 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bสถาบันไทยคดีศึกษา.
_918807
245 1 0 _aรายงานกิจการสถาบันไทยคดีศึกษา /
_cสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
260 _a(กรุงเทพฯ) :
_bสถาบัน,
_c2528-
300 _aเล่ม.
310 _aรายปี
362 0 _a2528-
580 _aปี 2546- เปลี่ยนชื่อเป็น: รายงานประจำปี.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bสถาบันไทยคดีศึกษา
_xวารสาร.
_999573
785 1 0 _tรายงานประจำปี
_g2546
942 _cREF
_2lcc
997 _iWU, KB
_fBF, TW, SG, MS, OP
_gV, K, K
_gV
999 _c91171
_d91171