000 01221cas a2200229 4500
001 91515
005 20200602012335.0
008 d19629999 zr 0 tha
035 _a(OCoLC)934586508
050 _aHA4600.555
_b.ส7
245 0 0 _aสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดสระบุรี =
_bPopulation and housing census Chengwat Saraburi /
_cสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงาน,
_c2505.
300 _aเล่ม.
310 _aรายสิบปี
362 0 _a2503-
592 _aปี 2503 ชื่อเรื่อง :
_bสำมะโนประชากรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... รายจังหวัด จังหวัดสระบุรี.
651 4 _aสระบุรี
_xสำมะโนประชากร.
_999984
710 2 _aสำนักนายกรัฐมนตรี.
_bสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
_935930
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _gV
999 _c91515
_d91515