000 01432cas a2200289 4500
001 91531
005 20200602012336.0
007 t
008 c19849999 x 0 tha
035 _a(OCoLC)934586810
050 _aHB1054.55.ก3
_bร65
245 0 0 _aรายงานสถิติการเกิดการตาย ในโรงพยาบาลของรัฐ /
_cกองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกอง,
_c2527.
300 _aเล่ม.
310 _aกำหนดออกไม่แน่นอน
362 0 _a2521-2525-
650 4 _aการเกิด
_zไทย
_xสถิติ.
_999342
650 4 _aอัตราการตาย
_zไทย
_xสถิติ.
650 4 _aการเกิด
_zไทย
_zกรุงเทพฯ
_xสถิติ.
_999998
650 4 _aอัตราการตาย
_zไทย
_zกรุงเทพฯ
_xสถิติ.
_999999
650 4 _aทารก
_zไทย
_xอัตราการตาย.
_9100000
650 4 _aทารก
_zไทย
_zกรุงเทพฯ
_xอัตราการตาย.
_9100001
710 2 _aกองสถิติสาธารณสุข.
942 _cREF
_01
_2lcc
997 _gSU
_cA
999 _c91531
_d91531