000 00825cam a2200181 4500
001 92720
005 20200602012602.0
008 s1969 0 tha
035 _a(OCoLC)934588189
050 _aJQ1743
_b.ห4 2512
100 0 _aหยุด แสงอุทัย,
_d2451-2522.
_99897
245 1 0 _aคำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511, พร้อมด้วยคำแปลมาตราเป็นภาษาอังกฤษของทางราชการ.
260 _aพระนคร,
_bน่ำเซียการพิมพ์,
_c2512.
300 _a2 เล่ม.
650 4 _aรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
942 _cGB
_08
_2lcc
999 _c92720
_d92720