000 00772cam a2200205 4500
001 92953
005 20200602012632.0
007 t
008 q19579999 0 tha
035 _a(OCoLC)934588585
050 _aP91
_b.ส7
100 0 _aเสถียร เชยประทับ.
_9100315
245 1 0 _aการสื่อสารงานนวกรรม.
260 _bม.ป.ท.,
_cม.ป.ป.
300 _a452 หน้า.
_bแผนภาพ.
592 _aเรียบเรียงโดยอาศัยหนังสือ :
_bCommunication of innovation : a cross-cultural approach ของ E.M. Rogers และ F.F. Shoemaker.
650 4 _aการสื่อสาร.
942 _cGB
_04
_2lcc
999 _c92953
_d92953